Denaturácia vaječných bielkovín

Pomôcky a chemikálie: 3 skúmavky, stojan, váhy, kadičky, pipeta, odmerný valec, kahan, zápalky, držiak na skúmavky, laboratórna lyžička, vaječný bielok, 10%  roztok modrej skalice, 1 % roztok kyseliny chlorovodíkovej Postup:  …