pH indikátory

Pomôcky a chemikálie: 9 skúmaviek, stojan na skúmavky, banky, plastová pipeta, 1 % roztoky hydroxidu sodného, kyseliny chlorovodíkovej, fenolftaleínu, metyloranže a metylčervene Postup:  Skúmavky rozdelíme na tri skupiny po troch. Do …

Faraónove hady

Pomôcky a chemikálie: roztieracia miska s roztieradlom, keramická miska, drevená špajdľa, zápalky,  chemická lyžička, popol, lieh sacharóza, sóda bikarbóna Postup:  Cukor zmiešame v roztieracej miske so sódou bikarbónou v pomere …

Tajné pH písmo

Pomôcky a chemikálie: štetce, kadičky, výkresy, etanol, fenolftaleín, uhličitan sodný, váhy Postup:  Roztok indikkátora pripravíme rozpustením 0,1 g fenolftaleínu v 9,9 g etanolu. V druhej nádobe pripravíme roztok uhličitanu sodného …

Meníme vodu na víno

Pomôcky a chemikálie: 3 banky, kadička, pipeta, 1 % roztok fenolftaleínu v etanolu, 1 % roztok hydroxidu sodného, koncentrovaná kyselina sírová Postup:  Prvú čistú banku prepláchneme roztokom fenolftaleínu, do druhej …

Zázračný sodík

Pomôcky a chemikálie: chemická vanička, kliešte, lyžička, Petriho miska, sodík, fenolftaleín Postup:  Do vaničky nalejeme vodu, pridáme malé množstvo fenolftaleínu a zamiešame. Sodík opatrne prenesieme na vodnú hladinu. Nesmieme sa …

Denaturácia vaječných bielkovín

Pomôcky a chemikálie: 3 skúmavky, stojan, váhy, kadičky, pipeta, odmerný valec, kahan, zápalky, držiak na skúmavky, laboratórna lyžička, vaječný bielok, 10%  roztok modrej skalice, 1 % roztok kyseliny chlorovodíkovej Postup:  …

Dôkaz vitamínu C

Pomôcky a chemikálie: 3 skúmavky, stojan, váhy, odmerný valec, kadička, laboratórna lyžička, pipeta, univerzálny lakmusový papierik alebo iný vhodný indikátor kyslého prostredia, 1 % roztok manganistanu draselného,  rôzne druhy vitamínu …

Horenie práškových kovov

Pomôcky a chemikálie: práškové kovy Mg, Al, Fe, Zn, kovová lyžička, zápalky, plynový kahan Postup:  Do plameňa opatrne nasýpame práškové kovy a pozorujeme zmeny. Pozor, nedívame sa do plameňa. Záver: …