Začala migrácia žiab

Pekný príklad starostlivosti o žaby sme našli pri dedinke Párnica. Začiatok marca je termín, kedy žaby migrujú z územia, kde prezimovali do miest, kde sa budú rozmnožovať.