Ekoolympiáda 2022

Ekoolympiáda sa stáva v našej škole tradíciou. Deti súťažia v rôznych “zelených” témach a disciplínach a ukazujú nám, ako rozumejú tomu, čo do nich roky vkladáme.

Brána školy dokorán

Viete, čo sa skrýva Za zvláštnym názvom? Projekt, ktorý podporila Nadácia SPP Spoločne pre komunity. Pre nás je to podpora včelárstva, ovocinárstva, tradičných remesiel a pre vás možnosť sa toto …

Enviroprojekt 2021

Už viac rokov sme úspešnými uchádzačmi o grant v programe MŠVVaŠ Enviroprojekt. Nebolo tomu inak ani teraz a náš projekt “Trieda nemusí maž vždy štyri steny” získal finančú podporu 1500 …

Pohyb je IN!

Žilinský samosprávny kraj podporil náš projekt sumou 1100 €. A čo vytvoríme? Upravíme školskú telocvičňu, aby sa nám v nej v novom školskom roku lepšie cvičilo a niečo sa ujde …

Poklady zo starej záhrady

Nový školský rok, nové výzvy a nový projekt. My sme už raz takí – zvedaví, tvoriví, jednoducho projektoví. V tom aktuálnom sa budeme venovať ovocinárstvu v Dolnom Kubíne.

Zelená škola vyhlasuje súťaž

Povinné zatvorenie škôl od marca 2020 nás všetkých zaskočilo. Ani žiaci, ani učitelia, ba ani rodičia neboli pripravení na nápor iných povinností, než na aké boli doteraz zvyknutí. Homeschool, homeoffice …

Niečo sa deje?

Aj keď práve žijeme iné časy a určite myslíme na všeličo, najlepšou terapiou je aktivita a dobrá nálada. A tak pokračujeme v projekte Záhrada v pohybe, ktorý financuje Nadácia ČSOB.