Burza vrúbľov

Kedysi dávno, v časoch bez dištančného vyučovania a zvláštnych obmedzení, sme sa stali účastníkmi prvého ročníka projektu SadOVO.

Telocvičňa ožíva

V rámci grantového programu VÚC Žilina Regionálne dotácie meníme školskú telocvičňu na modernejší priestor. A taká vynovená už stihla zažiť všeličo – Zelenú olympiádu, Denný letný tábor, Letnú školu a …

Brána školy dokorán

Viete, čo sa skrýva Za zvláštnym názvom? Projekt, ktorý podporila Nadácia SPP Spoločne pre komunity. Pre nás je to podpora včelárstva, ovocinárstva, tradičných remesiel a pre vás možnosť sa toto …

Enviroprojekt 2021

Už viac rokov sme úspešnými uchádzačmi o grant v programe MŠVVaŠ Enviroprojekt. Nebolo tomu inak ani teraz a náš projekt “Trieda nemusí maž vždy štyri steny” získal finančú podporu 1500 …

Keď z lásky sad vysadíš ….

Hľadanie starých sadov a vzácnych odrôd ovocia v nich je pre nás radosť. Dnes sme sa dozvedeli trošku o histórii jedného z nich. V 50. rokoch minulého storočia jeden mladý …

Odpady naše každodenné

V rámci Dní Zelených škôl často vychádzame aj za brány školy. Pripravili sme anketu o odpadoch a pýtali sme sa na rôznych miestach v Dolnom Kubíne. Reakcie respondentov dokumentuje video: