Denaturácia vaječných bielkovín

Pomôcky a chemikálie:

3 skúmavky, stojan, váhy, kadičky, pipeta, odmerný valec, kahan, zápalky, držiak na skúmavky, laboratórna lyžička, vaječný bielok, 10%  roztok modrej skalice, 1 % roztok kyseliny chlorovodíkovej

Postup: 

Vaječný bielok rozmiešame v 50 ml vody. Z roztoku napipetujeme po 5 ml do troch skúmaviek. Do prvej skúmavky pridáme 1 ml roztoku modrej skalice, do druhej 1 ml roztoku kyseliny chlorovodíkovej, tretiu skúmavku opatrne zohrievame nad plameňom.

Záver:

Bielkoviny vo vaječnom bielku sa denaturovali vplyvom ťažkých kovov (meď v modrej skalici), kyselín aj pri zvýšenej teplote. Táto reakcia je nevratná.

Realizácia: 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *