Blog

Burza vrúbľov

Kedysi dávno, v časoch bez dištančného vyučovania a zvláštnych obmedzení, sme sa stali účastníkmi prvého ročníka projektu SadOVO.

Ekoolympiáda 2022

Ekoolympiáda sa stáva v našej škole tradíciou. Deti súťažia v rôznych “zelených” témach a disciplínach a ukazujú nám, ako rozumejú tomu, čo do nich roky vkladáme.

Telocvičňa ožíva

V rámci grantového programu VÚC Žilina Regionálne dotácie meníme školskú telocvičňu na modernejší priestor. A taká vynovená už stihla zažiť všeličo – Zelenú olympiádu, Denný letný tábor, Letnú školu a …

Ako sme svoje skúsenosti ďalej poslali

Enviroprojekt 2021 aj grantový program Nadácie SPP Spoločne pre komunity majú spoločné jedno. Odovzdávať múdre a inšpiratívne nápady ďalej, zbližovať ľudí a vytvárať s nimi dobré veci. A tak sa …

Brána školy dokorán

Viete, čo sa skrýva Za zvláštnym názvom? Projekt, ktorý podporila Nadácia SPP Spoločne pre komunity. Pre nás je to podpora včelárstva, ovocinárstva, tradičných remesiel a pre vás možnosť sa toto …

Enviroprojekt 2021

Už viac rokov sme úspešnými uchádzačmi o grant v programe MŠVVaŠ Enviroprojekt. Nebolo tomu inak ani teraz a náš projekt “Trieda nemusí maž vždy štyri steny” získal finančú podporu 1500 …

Pohyb je IN!

Žilinský samosprávny kraj podporil náš projekt sumou 1100 €. A čo vytvoríme? Upravíme školskú telocvičňu, aby sa nám v nej v novom školskom roku lepšie cvičilo a niečo sa ujde …

Keď z lásky sad vysadíš ….

Hľadanie starých sadov a vzácnych odrôd ovocia v nich je pre nás radosť. Dnes sme sa dozvedeli trošku o histórii jedného z nich. V 50. rokoch minulého storočia jeden mladý …